Mastitis (Meme iltihabı)

Anasayfa » Klinik » Büyükbaş » Süt inekçiliği » Mastitis (Meme iltihabı)

MASTİTİS (Meme iltihabı)
Memenin mikroplar tarafından istila edilip, dokularının tahrip edilmesine mastitis denir. Mastitisin temel nedeni sağımda yapılan hatalar ve sağım esnasında yapılan temizlik ihmalleri sonucunda; mikropların meme deliğinden meme içerisine girmesidir. Çünkü, süt mikropların 
üreyebilmeleri için uygun bir ortamdır.

Mastitis Nasıl Oluşur?
Mastitisin bulaşma kaynakları şunlardır: 
1. Sürüde bulunan mastitisli hayvanlar,
2. Sağımcıların kirli elleri, kirli bezleri ve düzensiz çalışan sağım makinaları,
3. Meme ve meme başı bakımsızlığı ve meme başı yaralarıdır.

Subklinik (Gizli) Mastitis
İnekte, memede veya sütte her herhangi bir belirti vermeyen ancak süt verimini ve kalitesini önemli ölçüde düşüren gizli seyreden bir mastitis şeklidir.

Klinik (Görünür) Mastitis
Memenin şişip, kızarması, ateşlenmesi, sütün bozulması bazen hayvanın genel durumunun bozulması gibi belirtilerle seyreden mastitis şeklidir. Memede ağrı vardır. Kısa sürede memenin görünümü değişerek rengi koyu mor veya mavimsi renk alır. Şiş ilerler, ilk birkaç saat meme başından sarımsı bir sıvı gelir. Tedavi edilmez ise ilerler meme kör olabilir veya hayvanın komple kaybı söz konusu olabilir.

Meme Bakımı ve Mastitisten Korunma
Mastitisten korunmak için yukarıda bahsi geçen sağım öncesi, sağım sırasında ve sağım sonrasında uyulması gereken kurallara harfi yen uyulmalıdır.

Mastitisi Önlemek İçin Neler yapmalıyız.
Öncelikle ahır temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat etmeliyiz.
* İnekler sıkışık bağlanmamalıdır.
* İneklerin yattığı yer temiz olmalı, bağlı sistemde dışkıyla açık sistemde çamurla teması önlenmelidir.
* Bulundukları ortamda memeyi yaralayacak tel, çit gibi etmenler bulunmamalıdır.
*Ahırda taban temizliği günde en az 2 kez yapılmalıdır.
* İneklerin sağımdan sonra en az yarım saat yatmasını engellemeliyiz. Yani yarım saat ayakta kalmalarını sağlamalıyız. Sağımdan sonra mutlaka meme başını daldırma solusyonu ile dezenfekte edilmelidir. Meme başı dezenfektanı seçerken özellikle ince soğan zarı gibi meme 
başında fi lm bırakan ve memeyi mekanik olarak da koruyan ve meme başına bakım yapan 
ürünler tercih edilmelidir. Masdisin Herbafi lm bu açıdan eşsiz bir üründür.
* Kuruya çıkarırken ve doğuma yakın kritik dönemlerde meme başlarına Masdisin dry off uygulanarak meme başı deliğinden mikropların girmesi engellenmelidir. Kuruya alırken veya doğuma yakın içerideki sütün baskısıyla meme başı deliği açılmakta ve mikropların girişine imkan sağlamaktadır. Bu dönemde memeyi koruyan tıpa ise henüz şekillenmemiştir veya doğuma yakın bu tıpa açılmaktadır. Masdisin Dry Off meme başında bir hafta süre ile kalan korucu bir fi lm katmanı oluşturarak içeri girişi engellemekte ve meme başını dezenfekte etmektedir. 
* Sağım sistemleri ve/veya sağım Makinesinin tamamı alanında uzman personel tarafından en az yılda bir sefer kontrol edilmelidir. Kauçuktan yapılan materyaller ve özellikle iç lastikler zarara uğradıklarında değiştirilmelidir. İç lastiğin kullanım süresi sağılan inek sayısına göre değişir. Fakat bunların yılda en az iki sefer yenilenmesi tavsiye edilmektedir. Diğer kauçuk materyaller her yıl yenilenmelidir. 
* Beslenme ile hastalıklar arasında yakın ilişki olduğu bilinmektedir. Mastitisin sıklıkla görüldüğü çiftliklerde yemlere Selenyum, Çinko ve E vitamini içeren katkılar mutlaka ilave edilmelidir.