Hepatica 33

Anasayfa » Hepatica 33

HEPATICA 33

Karaciğer koruyucu & Mikotoksin adsorbant

Doğumdan sonra artan enerji ihtiyacına bağlı olarak mobilize olan vücut yağlarının ve Trigiliseridlerin daha düşük dansiteli Lipoproteinlere dönüşümünü karaciğerin yetiştirememesi sonucu oluşur. Oluşumundaki en önemli neden laktasyon döneminde artan enerji ihtiyacının alınan besinlerle karşılanamamasıdır.

Kullanım Amacı: Yağ ve protein sindirimde çok önemli görevleri olan karaciğer; toksinlerin elimine edilmesin deki rolü sebebiyle oldukça hassas bir organdır.

Hepatica 33 karaciğer korumada etkin 33 çeşit vitamin, mineral ve besleyici ve koruyu maddelerin karışımından üretilmiştir.

Klinik araştırmalar,

ž  B vitaminlerin yanında diğer vitaminlerin,

ž  bazı amino asitlerin, (fosfolipit ve lipoprotein sentezi)

ž  iz elementlerin,

ž  kolin klorid,  betain,  (metil grubu vererek lipoprotein sentezini teşvik eder)

ž  b-karoten gibi bazı vitamin benzeri maddelerin; karaciğeri koruyucu bir etkiye sahip olduklarını ve karaciğer parenkiminin onarımını hızlandırdıklarını göstermiştir.

ž   İçeriğindeki etken maddeler ile  yüksek düzeyde karaciğer koruyu özellik gösterir.

ž   Düzenli kullanıldığında hayvanları ‘Karaciğer koması’na karşı korurur

ž   İyi derecede toksin bağlayıcıdır böylece; karaciğerin yükünü hafifletir, yeniden yapılanmasına katkı sağlar. Toplam 33 çeşit maddeden oluşmaktadır.

ž  periparturient dönemde verilmeli 3-4

Faydaları:

• İçeriğindeki etken maddeler ile  yüksek düzeyde karaciğer koruyu özellik gösterir.

• Düzenli kullanıldığında hayvanları ‘Karaciğer koması’na karşı korurur

• İyi derecede toksin bağlayıcıdır böylece; karaciğerin yükünü hafifletir, yeniden yapılanmasına katkı sağlar.

•  İçerdiği yüksek değerlikli vitamin ve mineraller ile hayvanların savunma sistemini güçlendirir, et ve süt verimine katkı sağlar, özellikle ineklerin kızgınlık göstermesinde ve döl tutmasında etkin rol oynar.

Kullanım Şekli ve dozu:

Süt ineklerinde;  doğumdan hemen önceki iki hafta  ve doğumdan sonraki ay, laktasyon süresince her iki ayda bir kez ve tohumlamadan önceki ay. hayvanın düşkün görüldüğü herhangi bir ayda da verilebilir.

Besi sığırlarında: besinin başlamasından sonraki 3. ve 6. ayda

Koyun ve keçilerde: doğumdan hemen önce ve bir ay sonra, laktasyon süresince her iki ayda bir kez ve tohumlamadan önceki ay. hayvanın düşkün görüldüğü herhangi bir aydada verilebilir.

Hepatica 33 aşağıdaki oralarda ayda 4-5 gün şeklinde verilmelidir.

Süt ineklerinde 100-120 gram/günlük 4-5 gün süre ile belirtilen dönemlerde

Besi danalarında : 70-80 gram/günlük 4-5 gün süre ile belirtilen dönemlerde

Küçükbaşlarda 30-40 gram/günlük 4-5  gün süre ile belirtilen dönemlerde

Fiziksel özellikleri: Pelet formunda

Depolama Şekli : Serin,kuru,ışıksız ortamda muhafaza edilmelidir.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM KATKISIDIR TEDAVİ AMACI İLE KULLANILMAZ.

T.C Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı Ruhsat tarih ve nosu: 24.07.2013 tarih ve αTR-3800059