Tahliller

Anasayfa » Tahliller
Kedi ve Köpeklerde Gebelik Tanısı:

Kandan. Cihazsız. Hızlı.

Relaxin pregnancy(Gebelik Testi)

Kedi hızlı Tanı Testleri:

FIV Ab + FeLV Ag
Feline Infectious Peritonitis (FIP) Ab
Feline Corona Virus (FCoV) Ag
RIVALTA FIP-VETube (FIP Rivalta Testi)
Feline Panleukopenia Virus (FPV) Ag
Toxoplasma Gondii (TOXO) Ab
Feline Calici Virus (FCV) Ag
CHLAM (Chlamydophila spp. Antigens) Ag
SURGICUTT® Vet.K (Primer Hemostaz Bozukluklarının Tespiti)
Rota Virus Ag
Heartworm (Dirofilaria) Ag
RapidVet-H Feline (Kan Grubu Tayin Kiti)
Köpek Hızlı Tanı Testleri
Distemper Virus (CDV) Ag
Parvo Virus (CPV) Ag
Corona Virus (CCV) Ag
Rota Virus (CRV) Ag
Adeno Virus Type-II (Bronchitis, Kennel Cough), (CAV-II) Ag
Influenza Virus (CIV) Ag
Parainfluenza Virus (CPIV) Ag
Corona (CCV) Ag + Rota (CRV) Ag
Distemper (CDV) Ag + Parvo (CPV) Ag
Distemper (CDV) Ag + Adeno Type-II (CAV-II) Ag
Distemper (CDV) Ag + Toxoplasma Gondii (TOXO) Ag
Distemper (CDV) Ag + Parainfluenza (CPIV) Ag
Parvo (CPV) Ag + Corona (CCV) Ag
Parvo (CPV) Ag + Corona (CCV) Ag + Giardia Ag
Parvo (CPV) Ag + Corona (CCV) Ag + Rota (CRV) Ag
Ehrlichia canis Ab
Leishmania Ab
Anaplasma Ab
Heartworm Dirofilaria (CHW) Ag
Lyme (Borrelia) Ab
CaniV- 4 (Ehrlichia + Heartworm + Lyme + Anaplasma) Ab
Toxoplasma Gondii (TOXO) Ab
Leptospira IgM Ab
Neospora caninum Ab
Canine Helicobacter Ab
Canine Rheumatoid Factor (RF)
C-Reactive Protein (CRP), (Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Olmayan Yangı Tespiti)
BOR in TICK (Kene de Borrelia Tespiti)
Brucella canis Ab
İdrar Kesesi Kanser Teşhis Kiti
Coombs Positive Control Canine anti – SRBC 1 ml
SURGICUTT® Vet.K (Primer Hemostaz Bozukluklarının Tespiti)
RapidVet-H Canine (Kan Grubu Tayin Kiti)
Kedi ve Köpek Ortak Hızlı Tanı Testleri
Dermakit Dermatophyt (Mantar Enfeksiyonu Tanı Kiti)
CYBOW Vet-11AC (11 Parametre Strip İdrar Analizi)
Giardia Ag
Toxoplasma Gondii (TOXO) Ag
LH (Hormon tespiti)
RELAXIN Pregnancy (Gebelik Testi)
Rabies Virus Ag
Coombs Reagent (Hemolitik anemi) 2 ml
ACT-VETube (Aktif Pıhtılaşma Zamanı)
Cryptosporidium parvum
C. perfringens Alpha toxin
C. perfringens Epsilon toxin
C. perfringens Ag