Tahliller

Anasayfa » Tahliller

Kandan Gebelik Tanısı:

Kedi ve Köpeklerde Gebelik Tanısı:

Kandan. Cihazsız. Hızlı.

Relaxin pregnancy(Gebelik Testi)

 

 

 

 

İnek,Koyun,Keçi ve Manda da Gebelik Kiti ile erken dönemde

kandan gebeliği tespit ediyoruz.

İneklerde – Tohumlamadan sonra 28.günden itibaren
Keçilerde – 28.Günden itibaren
Koyunlarda – 35.Günden itibaren
Mandalarda – 30.Günden itibaren

Gebe veya Gebe Değil?
Kandan sığır gebelik testi veteriner hekimlere ve
üreticilere rutin palpasyon ve ultrasyon metoduna
göre doğruluğu daha yüksek ve rahat bir imkan
sunmaktadır. Bu test size daha çok ve etkin gebelik
kontrolü yapmanızı sağlar. Erken dönemde gebelik
tespiti ile daha iyi üreme performansı elde edin.
Böylece;
Buzağılama Aralığını Kısaltın, gebe olmayan
hayvanları, 28.günde tespit edin.
Süt Üretiminizi ve Gelirinizi Maksimize Edin,
Bir hayvanın boş kaldığı bir gün maliyeti yaklaşık
olarak 10 $’dır.
Üreme Performansınızı İyileştirin ve Maliyetleri
Düşürün, ortalamanın altında verim veren bir ineğin
erken dönemde tespiti ve sürüden çıkartılması
işletmeye ortalama 230 € (hayvan başı) kazandırır.
Sürünüzün Genel Sağlık Durumunu
İyileştirin, gebelik için alacağınız numune ile aynı
anda diğer enfeksiyon hastalıkları açısından
da(örn;paratüberküloz veya BVDV) aynı
numuneden test yapılabilir.

• Sadece 30 dakikada sonuçları alın.